Archiwum kategorii: Zespół

Katarzyna Wędrychowicz

Katarzyna Wędrychowicz zdjęcie profilowePsycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pedagogiki, Socjoterapii.

Prowadzi terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym.

Dbając o stały rozwój uczestniczy w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Mając na uwadze profesjonalizm i warsztat pracy uczestniczy w superwizjach.

Terapię prowadzi również w języku angielskim.

Oferta:

 • terapia osób dorosłych
 • terapia kobiet w ciąży i w połogu
 • terapia dzieci od wieku niemowlęcego wspierająca diadę rodzic – dziecko, szczególnie w zakresie:
  • trudności z jedzeniem
  • trudności ze snem
  • kłopoty z treningiem czystości
  • nasilone lęki separacyjne dziecka
 • terapia dzieci i młodzieży, głównie w zakresie:
  • zaburzeń zachowania
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń emocjonalnych
  • urazów psychicznych
  • zachowań autoagresywnych
  • zaburzeń jedzenia
  • trudności szkolnych

Tel. 603 743 096

Monika Lech-Wójtowicz

Monika Lech-Wójtowicz zdjęcieAbsolwentka psychologii oraz nauk o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie szkolenia organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr-a J. Babińskiego w Krakowie (atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), członek Krakowskiego Oddziału Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła liczne kursy doskonalące z zakresu diagnostyki i terapii psychologicznej m.in. studia z psychologii sądowej (Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu), kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży (CBT Warszawa).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej.

Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach
i konferencjach.

Pracuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i psychoterapeuty.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oferta:

 • psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych

Tel. +48 882 348 507

Anna Stopnicka- Przybyło

Pedagog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Pracuje również jako logopeda i neurologopeda.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychoprofilaktyki i oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczyła
w szkoleniu podyplomowym Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin, które było atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie szkoli się
na Całościowym Kursie Psychoterapii Systemowo- Psychodynamicznej organizowanym przez zespoły Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog, pedagog i logopeda
w Domu Pomocy Społecznej, w szkołach, w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli. Przez pięć lat pracowała również jako neurologopeda z pacjentami po urazach i udarach mózgowych w szpitalu
na oddziale neurologii. W ramach pracy zawodowej realizowała szeroko rozumianą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci:

 • warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne dla dzieci i młodzieży,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży i dorosłych,
 • poradnictwa psychologiczno – wychowawczego dla rodziców,
 • indywidualnych konsultacji i terapii.

W centrum jej zainteresowań jest człowiek, jego potrzeby, emocje, wewnętrzne konflikty
i relacje. Bliskie są jej problemy nastolatków i młodych dorosłych oraz ich funkcjonowanie w systemie rodzinnym. Pociągają ją również problemy egzystencjalne związane
z samorealizacją, sensem życia, samotnością, czy przemijaniem.
Pracuje jako psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny, ale dobrze czuję się również w podejściu integrującym różne szkoły psychoterapii. Metody terapeutyczne dobiera indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Korzysta z regularnej superwizji.

Oferta:

 • Psychoterapia indywidualna dzieci w wieku szkolnym i młodzieży
 • Psychoterapia indywidualna osób dorosłych
 • Terapia rodzin i par
 • Terapia logopedyczna dla dzieci
 • Terapia neurologopedyczna dla osób dorosłych po urazach i udarach mózgowych
 • Terapia pedagogiczna dla dzieci dyslektycznych i z trudnościami w uczeniu się
 • Poradnictwo wychowawcze i psychopedagogiczne dla rodziców

Tel. 506 557 212

Arkadiusz Kusztykiewicz

Magister nauk o rodzinie, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz certyfikaty specjalisty terapii środowiskowej i terapeuty środowiskowego Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów z zakresu uzależnień, współuzależnienia i pomocy dla osób stosujących zachowania agresywne i przemocowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (psychoterapeuta rodzinny, dzieci i młodzieży, terapeuta grupowy), Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień (psychoterapeuta uzależnień), Ośrodku Interwencji Kryzysowej (realizator programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy) Ośrodkach Pomocy Społecznej (psychoterapeuta, terapeuta uzależnień, specjalista pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Pracuje jako psychoterapeuta systemowy i psychodynamiczny, ale bliskie jest mu też podejście integrujące różne szkoły psychoterapii.

Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W Centrum Psychoterapii Zmiana prowadzi terapię rodzin i par.

Tel. 660 322 189

Ewelina Urbanek – Traciak

Ewelina Urbanek-Traciak zdjęcie profilowe

Pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Certyfikowany terapeuta środowiskowy. Ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie oraz liczne szkolenia z zakresu terapii systemowej, poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży oraz wielorodzinnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Psychoz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego. Wieloletni pracownik Krakowskiego Instytutu Psychoterapii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Krakowie. Prowadzi własną praktykę.

Stale uczestniczy w dodatkowych szkoleniach i konferencjach, podnosząc swoje kwalifikacje.

Założycielka Centrum Psychoterapii Zmiana w Gorlicach.

Oferta:

 • terapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych
 • terapia par i rodzin

Tel. 510 061 920